GALERIE

Prohlédněte si fotografie lokality, ve které vzniká nové sousedství Green Hills a přesvědčte se, že v okolí není nic, co by narušovalo krajinný ráz a váš klid. Stavební práce byly zahájeny. Zajímá vás jejich aktuální stav? Průběžně zde budeme přidávat fotky ze staveniště. 

Průběh stevebních prací

Green Hills Realty logo

ghr-menu-en