Nadčasové materiály

STANDARDY

Dům v elegantním provedení. Každé jednotlivé části domu a každému detailu jsme věnovali maximální pozornost a to jak při návrhu, tak při současné realizaci. Preferujeme a provádíme netradiční stavby. Zájemci splníme a dokážeme na míru vytvořit cokoliv si bude na nemovitosti a v rámci nového domova přát.

Použité technologie a materiály

Vytápění

Jako zdroj tepla je navržen elektro kotel umístěný v technické místnosti, na který bude napojen zásobník TUV. Vytápění všech obytných místností je řešeno podlahovým topením.

Příčky

Zděná konstrukce Heluz různých tloušťek 140–250 mm. Tvárnice budou lepeny na systémovou tenkovrstvou maltu. Tvárnice budou omítnuté vápeno-sádrovou omítkou.

Klempířské prvky

Oplechování střešních atik bude provedeno z ocelového lakovaného plechu DEKRAIN, barva černá.

Elektroinstalace

  • Silnoproud – min. 2 zásuvky v obytné místnosti, barva koncových prvků bílá
  • Slaboproud – antény pro příjem pozemního signálu TV, datová síť Eurosignál
  • Svítidla – objímka se žárovkou uprostřed místnosti

Vzduchotechnika

  • ventilátory v koupelnách a na WC
  • příprava pro napojení digestoře

Základy domu

Objekt bude založen na betonových obvodových pásech, které budou vybetonovány společně se základovou deskou. Na pásech bude provedena celoplošná základová deska tl. 150 mm pro nepodsklepenou část domu.

Stropy

Pod střechou bude sádrokartonový zavěšený podhled s tepelnou izolací Isover, a nad přízemím (je-li obytné patro) budou monolitické železobetonové konstrukce.

Fasáda

Zateplovací systém EPS 150mm.

Pro fasádu RD je navržena silikonová omítka v bílé barvě.

Pro vnitřní povrchy je zvolena sádrová omítka v bílé barvě.

Podlahy

Vinylové podlahy, keramická dlažba.

Interiérové dveře

Plné, obložkové zárubně, barva bílá.

Komunikace

Zámková dlažba.

Obvodové a nosné konstrukce

Zdivo bude použito od tradičního českého výrobce HELUZ. Vybrali jsme pro náš projekt cihlu HELUZ Plus 38 broušenou. Tvárnice budou z interiérové strany omítnuty omítkou. Z exteriéru bude proveden kontaktní zateplovací systém s fasádní strukturovanou omítkou.

Střecha

Střecha je navržena jako sklonitá, sedlová se sklonem 38° a betonovou krytinou. Konstrukce krovu RD je tvořena typickým vaznicovým krovem.

Okna a dveře

Okna a dveře na fasádě budou plastová s izolačním trojsklem v bílé barvě.

Povrchy stěn

Omítka, keramický obklad.

Zdravotechnické instalace

  • zařizovací předměty
  • vana
  • WC
  • sprchový kout
Green Hills Realty logo

ghr-menu-en